Odstąpienie od umowy pożyczki/chwilówki Filarum

Pobrałeś chwilówkę w Filarum i po paru dniach dostałeś nieoczekiwany zastrzyk gotówki? Filarum jest rzetelną instytucją finansową, która przestrzega wszystkich warunków ustawy o kredycie konsumenckim. Firma pożyczkowa gwarantuje, że bez podania przyczyny, każdy ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

Odstąpienie od umowy Filarum

Aby odstąpić od pożyczki Filarum wystarczy wypełnić dołączony wzór i przekazać go do pożyczkodawcy w określonym terminie. Następnie w ciągu 30 dni od złożenia odstąpienia należy spłacić pożyczoną sumę wraz z naliczonymi odsetkami za okres od dnia zawarcia umowy do jej całkowitej spłaty. Warto zadzwonić na infolinię Filarum i poprosić o podanie dokładnej kwoty do spłaty na dzień, w którym zamierzasz dokonać przelewu na rachunek bankowy pożyczkodawcy.

Jakie koszty odstąpienia Filarum?

Masz prawo do odstąpienia od umowy pożyczki Filarum bez względu na przyczynę. Filarum nie naliczy żadnej kary za rezygnację z pożyczki. Nie zapłacisz także prowizji. Jedynie odsetki dzienne do momentu całkowitej spłaty.

Na co uważać przy odstąpieniu od umowy Filarum?

Jeśli nie wywiążesz się z obowiązku i nie zwrócisz całej sumy, pożyczkobiorca zacznie naliczać odsetki za opóźnienie za każdy dzień, po okresie 30 dni od złożenia odstąpienia, oraz ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne, aby odzyskać pożyczoną kwotę. Możesz oczywiście próbować porozumieć się z Filarum, aby wydłużyć termin oddania pieniędzy, jednak lepiej nie ryzykować i uregulować wszystko w terminie.

Odstąpienie od umowy pożyczki Filarum możesz przesłać pocztą lub też drogą elektroniczną. Zawsze jednak powinieneś zachować dowód nadania listu, bez względu na wybraną przez Ciebie formę jego przekazania do Filarum. Pamiętaj oczywiście, aby nie przekroczyć terminu 14 dni od daty zawarcia umowy, w przeciwnym wypadku, Filarum nie zaakceptuje odstąpienia i będziesz musiał spłacić pożyczkę z kosztami wyszczególnionymi w umowie. Oczywiście liczy się termin wysłania listu, więc jeśli adresat otrzyma go kilka dni później, to Twoje odstąpienie i tak musi zostać zaakceptowane.

Wzór odstąpienia od umowy Filarum

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki Filarum stanowi załącznik nr 1 do umowy pożyczkowej. Jeżeli z różnych przyczyn, nie dysponujesz już takim dokumentem, można go znaleźć w sieci. Dla ułatwienia udostępniamy wzór odstąpienia od umowy pożyczki Filarum poniżej. Należy go wydrukować, wypełnić i przesłać na adres pożyczkodawcy w ciągu 14 dni od podpisania umowy.