Czy wiesz, że możesz odstąpić od pożyczki chwilówki bez dodatkowych kosztów? Jak? O tym w naszym serwisie!

Odstąpienie od umowy pożyczki chwilówki

Czy wiesz, że jeśli nie minęło jeszcze 14 dni od podpisania umowy pożyczki, to masz możliwość odstąpienia od niej. Jak to zrobić i z jakimi kosztami musisz się liczyć? Tego dowiesz się w naszym serwisie!

Co to jest odstąpienie od umowy pożyczki?

Gdy zaciągamy zobowiązanie nie sprawdzamy, jakie prawa nam przysługują w związku z podpisywaną umową. Szczególnie gdy korzystamy z usług firmy niebankowej. Może się wydawać, że jeśli pożyczkodawca działa w sektorze pozabankowym, to musimy godzić się na wszystko i nie przysługują nam żadne udogodnienia. Wielu pożyczkobiorców nie czyta nawet umowy, a tym bardziej dołączanych do niej dokumentów dodatkowych w formie załączników. A to właśnie tu znajdziemy odstąpienie od umowy pożyczki/chwilówki.

Pamiętaj! Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, każdy ma prawo odstąpić w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, od zawartej umowy pożyczki. Dotyczy to zarówno kredytów bankowych, jak i wszystkich pożyczek zaciągniętych w instytucjach pozabankowych, także chwilówek. Mało tego, ustawa nakłada również obowiązek na pożyczkodawców, aby przekazywali wzór odstąpienia od umowy pożyczki już w dniu zawarcia takiej umowy. Z oznaczeniem imienia i nazwiska pożyczkodawcy, nazwy instytucji pozabankowej i adresu siedziby firmy. Dlatego zawsze sprawdź przed podpisaniem dokumentów, czy otrzymałeś taki wzór, jeśli nie, masz prawo go zażądać od instytucji pozabankowej.

Wzory odstąpień od umowy – firmy pożyczkowe w naszym serwisie

Kto może odstąpić od umowy pożyczki?

Każdemu kto zawarł umowę pożyczki, chwilówki czy kredytu, przysługuje niepodważalne prawo do odstąpienia od umowy. Aby odstąpić od umowy pożyczki powinniśmy w ciągu 14 dni złożyć nasze pisemne oświadczenie o rezygnacji. Mamy prawo przesłać taki dokument także pocztą, oczywiście z zachowaniem obowiązującego terminu. Pamiętaj tylko, żeby przesłać dokument listem poleconym, aby otrzymać potwierdzenie jego wysłania i najlepiej z potwierdzeniem odbioru przesyłki przez adresata. To da ci pewność, że odstąpienie od umowy pożyczki dotarło w odpowiednie miejsce. Nieistotne jest, kiedy list dotrze do adresata, liczy się data stempla pocztowego, co znaczy, że odstąpienie od umowy pożyczki możesz przesłać także w 14-stym dniu od momentu zawarcia umowy.

Dotyczy to wszystkich umów podpisanych zarówno osobiście, w placówkach instytucji pozabankowych, jak i tych zawartych przez internet. Jeśli kiedykolwiek znajdziesz się w sytuacji, w której ktoś poinformuje Cię, że nie możesz odstąpić od podpisanej umowy pożyczki, przed upływem 14 dni od jej zawarcia, to: PAMIĘTAJ! jest to działanie bezprawne, całkowicie niezgodne z ustawą o kredycie konsumenckim.

Kiedy i w jakich sytuacjach można odstąpić od umowy pożyczkowej?

Jak już wspominaliśmy powyżej, nie liczy się gdzie zawarto umowę pożyczki. Takie same prawa przysługują osobom, które zaciągają swoje zobowiązania w sieci. Coraz więcej osób korzysta z szybkich krótkoterminowych pożyczek online. Jeśli tylko zmieścisz się w terminie, to jak najbardziej możesz przesłać rezygnację z takiej pożyczki. Oczywiście, jeśli jest to darmowa chwilówka dla nowych klientów, to odstąpienie nie miałoby najmniejszego sensu, ponieważ tu i tak oddajemy tyle samo, co pożyczyliśmy.

Czy w każdym przypadku można odstąpić od umowy pożyczki?

Masz niewielkie wątpliwości, czy aby na pewno pożyczka którą pobrałeś, jest opłacalna? Znalazłeś inną ofertę i pożyczkodawca oferuje dużo niższe RRSO? Spokojnie! Nic straconego, jeśli nie minęło 14 dni możesz zrezygnować i to bez podawania przyczyny! Nie spoczywa na Tobie żaden obowiązek informowania pożyczkodawcy o przyczynie rezygnacji z zobowiązania. Nawet jeśli doradca klienta zapyta o powód Twojej rezygnacji, nie musisz się tłumaczyć, wystarczy tylko złożyć odstąpienie od umowy pożyczki/chwilówki.

Na co uważać odstępując od umowy pożyczki?

Powtarzaliśmy to już wielokrotnie, ale musimy o tym wspomnieć jeszcze raz, ponieważ jest to najistotniejsza kwestia. Przy odstąpieniu od umowy pożyczki/chwilówki najważniejszy jest termin. Jeśli minie 15 dni od podpisania umowy, na nic nasze tłumaczenia. W takim wypadku pożyczkodawca będzie miał prawo, naliczyć nam wszystkie wymienione w umowie koszty.

Równie ważne, co zachowanie terminu na złożenie odstąpienia, jest uregulowanie płatności w ciągu 30 dni. Lepiej nie spóźniać się ze spłatą, jeden pożyczkodawca może zaczekać parę dni w drodze porozumienia, a inny od razu zażądać od nas spłaty łącznie z kosztami.

Po całkowitej spłacie pożyczki lepiej nie pozostawiać tego bez odzewu. Warto zadzwonić do firmy pożyczkowej lub udać się tam osobiście i poprosić o dokument potwierdzający całkowitą spłatę zobowiązania.

Zdarza się, że instytucja pozabankowa prowadzi rejestr klientów wpisanych na tzw. czarną listę. Trafiają tu także osoby, które odstąpiły od umowy pożyczki chwilówki. Jest to działanie, które ma uchronić firmę przed kolejną próbą pożyczenia pieniędzy i rezygnacji bez ponoszenia kosztów. W takiej sytuacji mamy prawo dowiadywać się, dlaczego parabank odrzucił nasz wniosek i wymagać od instytucji wyjaśnień.

Różnice między odstąpieniem a wypowiedzeniem

Wiemy już co to jest i na czym polega odstąpienie od umowy pożyczki. Pewnie każdy z nas słyszał także określenie wypowiedzieć umowę. Co to znaczy i czym różni się od odstąpienia? To pożyczkodawca może skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy naszej pożyczki. Jeśli wczytamy się dokładnie w treść umowy, to na pewno znajdziemy informację o tym, że pożyczkodawca zastrzega sobie taką możliwość. Jest to oświadczenie ze strony instytucji pozabankowej, że chce odzyskać pożyczone nam pieniądze w całej kwocie w ustalonym w wypowiedzeniu terminie.

Wypowiedzenie umowy może nastąpić na drodze porozumienia stron, co oznacza, że firma i pożyczkobiorca wspólnie ustalają termin zwrotu całej pożyczonej sumy. Może też nastąpić to, na podstawie zapisów zawartych w umowie pożyczkowej lub zgodnie z zasadami zawartymi w kodeksie cywilnym (jeśli pożyczkobiorca nie wywiązywał się ze spłaty zobowiązania, pożyczkodawca może wypowiedzieć mu umowę zawartą na czas określony, z zachowaniem 30-dniowego okresu).

Czy pożyczkodawca może w każdej chwili wypowiedzieć nam umowę pożyczkową? Na szczęście nie, jeśli powodem tej sytuacji nie było uchylanie się przez pożyczkobiorcę przed spłatą rat i jeśli nie wyrazimy na to zgody w drodze porozumienia, to firma nie może wypowiedzieć nam umowy. Niestety zła informacja jest taka, że zgodnie z kodeksem, wystarczy, że spóźnimy się ze spłatą dwóch rat pożyczki, aby pożyczkodawca mógł wypowiedzieć nam zawartą umowę.

Jaka jest zatem różnica między wypowiedzeniem a odstąpieniem od umowy? Otóż wszystko zależy od strony. Jeśli to pożyczkobiorca chce zrezygnować ze zobowiązania, to musi złożyć odstąpienie od umowy pożyczki, jeśli pożyczkodawca chce pozbyć się niewygodnej dla niego pożyczki, to może wypowiedzieć taką umowę. Jeśli oczywiście posiada dowód na niewywiązywanie się przez pożyczkobiorcę z warunków umowy.

Jakie są konsekwencje i koszty związane z odstąpieniem od umowy pożyczki/chwilówki?

Ryzyko narażenia się na niepotrzebne koszty jest często przyczyną rezygnacji z przysługującego nam prawa do odstąpienia od umowy pożyczki. Jednak jest to mylne przeświadczenie.

Ustawa wyraźnie określa, że pożyczkodawca nie ma prawa naliczać jakichkolwiek dodatkowych kosztów związanych z odstąpieniem od umowy pożyczki. Nie zapłacimy prowizji, ani ubezpieczenia, jedynie będziemy musieli zapłacić odsetki naliczone za czas, od dnia podpisania umowy do dnia rezygnacji z pożyczki.

Chcesz odstąpić od umowy pożyczki/chwilówki, ale nie stać Cię teraz na spłatę pobranej sumy?

Spokojnie! 14 dni to okres, w którym musimy złożyć nasze pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, od tego czasu pozostanie jeszcze 30 dni na spłatę pobranej pożyczki w całości. Lepiej więc dokładnie przeanalizować, czy aby na pewno dysponujemy nadal całą pożyczoną kwotą, zanim zdecydujemy się na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy pożyczki. Bo w sytuacji zbyt szybko podjętej decyzji o rezygnacji z pożyczki, może się okazać, że będziemy musieli brać inne zobowiązanie, by móc w całości uregulować spłatę.

Jeśli nie dotrzymamy terminów, to nasze oświadczenie okaże się nieważne i będziemy musieli spłacać nasze zobowiązanie z wszystkimi naliczonymi kosztami. Co gorsze, pożyczkodawca może zażądać od nas natychmiastowej całkowitej spłaty wraz z wszystkimi kosztami, nawet odsetkami za opóźnienie i w najgorszym wypadku kosztami windykacyjnymi.

Jak sam widzisz sprawa jest prosta. Masz prawo do odstąpienia od umowy pożyczki, również chwilówki, w każdym wypadku. Wystarczy wypełnić dołączony wzór odstąpienia i przesłać lub dostarczyć go do firmy pożyczkowej.

Wzór odstąpienia od umowy pożyczki

Jeśli zapodział Ci się gdzieś wzór odstąpienia od umowy pożyczki/chwilówki, to żaden problem! Poniżej udostępniamy ogólny wzór odstąpienia od umowy pożyczki, a na innych stronach w naszym serwisie znajdziesz wzory takich dokumentów do kilku instytucji pozabankowych. Nie musisz już szukać wzorów, jeśli jesteś zdecydowany, wystarczy kliknąć w odpowiedni wzór, wydrukować, wypełnić i sprawa załatwiona!

Szukasz rzetelnej firmy pożyczkowej? Sprawdź nasze rankingi!